تازه های فناوری چیست؟
یک فناوری تازه متفاوت در بازاریابی دیجیتال، واقعیت مجازی و افزوده است. این فناوری‌ها نحوه تعامل مصرف‌کنندگان با برندها را تغییر می‌دهند و تجربه‌ای فراگیرتر و تعاملی‌تر ارائه می‌دهند.