کاتالوگ هوشمند 3 بعدی ، مهم ترین هدف هر مجموعه از ارائه یک کاتالوگ، معرفی هر چه بهتر محصولات آن مجموعه برای جذب بهتر مخاطبین می باشد.