یکی دیگر از قابلیت های کاتالوگ دیجیتال که می تواند جذابیت بصری ویژه ای به خدمات و محصولات شما بدهد. استفاده از گرافیگ متحرک است، امکانی که در کاتالوگ های چاپی میسر نمی باشد.