در تولید محتوا گرافیکی سعی می­شود با استفاده از تصاویر جذاب اطلاعات ارزشمندی به مخاطب منتقل کرد. از تولید محتوا گرافیکی به عنوان تولید محتوای تصویری نیز یاد می­شود