جامع ترین روش های تبلیغات آنلاین

جامع ترین روش تبلیغات آنلاین

11 مدل استراتژی تبلیغات 1.تبلیغات ژئوفنسینگ (Geofencing advertising) با geofencing، کسب و کار شما یک حصار مجازی در اطراف یک منطقه خاص مانند محوطه دانشگاه، مکان رقیب یا مرکز کنفرانس ... ادامه مطلب