5 اصول جامع مشتری مداری

5 اصول جامع مشتری مداری

مشتری مداری چیست؟ مشتری مداری یک رویکرد تجاری است که نیازهای مشتری را بر نیازهای کسب و کار ترجیح می دهد. شرکت های مشتری مدار می دانند که کسب و ... ادامه مطلب